PROJEKT SE ZVÍŘÁTKY

Projekt cvičíme se zvířátky
Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky.
V tomto školním roce jsme se zapojili do projektu zaměřeného na pohyb, obratnost, fyzickou zdatnost a vytrvalost, který organizovala organizace Sokol. Jde o projekt České obce sokolské, která v něm připravila celoroční pohybové aktivity pro předškolní děti. Ke cvičení děti využívaly školní tělocvičnu, hřiště u školky a louky v okolí MŠ. Součástí aktivit jsou přirozená cvičení - atletika, obratnost - gymnastické dovednosti, manipulace s míčem, netradiční činnosti a rozvíjení poznání, základy cvičení na nářadí či s náčiním. Motivací pro děti jsou zvířátka, která je budou provázet v rámci jednotlivých činností. Chcete-li se dozvědět více, nahlédněte do manuálu. V tomto týdnU děti dostaly zasloužené odměny, které věnoval přímo Sokol: diplom, omalovánky, pexeso a medaili. Radost dětí byla nepopsatelná. / foto