PROMĚNA TŘÍDY

Proměna třídy
Velkým dárkem pro naši MŠ je proměna dolní třídy, kterou jsme k výročí zmodernizovali. Děti tak mají relaxační koutek, grafomotorické prvky, které nejen uvolňují dětem ruku, ale zároveň jsou dekorací, vzniklo mnoho nových úložných prostorů, přibyla knihovnička. A jak jsme to dokázali? Výmalbu provedla čtveřice těch nejodvážnějších svépomocí ve svém volném čase.
Nábytek vyrobila firma Bratip a Sváťa Brát i částečně sponzoroval, finančně přispěl zřizovatel – Obec, použili jsme i finanční sponzorské dary získané od pana Kubíka a paní Dvořákové. Všem moc děkuji, s výsledkem jsme všichni spokojeni. / foto