PRVNÍ LEKCE KROUŽKŮ SE ROZBĚHLY

Šikula
Kroužek „Šikulka“ pod vedením p. uč. Páji. Je letos nový a těší se velkému zájmu ze strany dětí i rodičů. Proto jsme děti rozdělili do dvou skupin, které se budou střídat. Dnes si každý vyrobil „domeček“ zdobený ubrouskovou technikou. Děti pracovaly moc pěkně, každý si nesl výrobek pro potěšení domů.
Kroužek „angličtina hrou“ – pod vedením p.uč. Hanky. Děti jsou rozděleny na začátečníky a pokročilé. Budou potřebovat sešit nebo desky na pracovní listy, které jim budou pomáhat v učení.
Kroužek „flétničky“ – pod vedením p. uč. Dany. Také pracujeme ve dvou partách. Říkáme si „vrabčáci“ a „slavíci“. Děti hrají s chutí, naučíme se spoustu nových říkaček a písniček. / foto