RUŠÍME ODPOLEDNÍ DOVÁŽENÍ

Rozhodnutí ředitelky školy ze dne 6. ledna 2011: Od pondělí, 10. ledna 2011 rušíme odpolední dovážení dětí ze Suchovršic do Úpice. Důvodem je změna jízdních řádů, spoj v 15:18 hod. ze Suchovršic je velmi přeplněný, příprava dětí k tomuto spoji velmi uspěchaná. Vzhledem k tomu, že víme, že někteří mají pracovní dobu až do 15:30 hod., prodloužíme provoz MŠ o půl hodiny. Provoz MŠ od 10. ledna 2011: od 6:30 hod do 16:00 hod.
Děkuji za pochopení. Dana Kultová