SEZNAM PŘIJATÝCH DĚTÍ

Mateřská škola, Suchovršice
Seznam přijatých dětí pro školní rok 2017/2018

Mateřská škola, Suchovršice přijala děti evidované pod těmito registračními čísly:
062017 Přijímá se od 1. 9. 2017
052017 Přijímá se od 1. 9. 2017
072017 Přijímá se od 1. 9. 2017
082017 Přijímá se od 1. 9. 2017
012017 Přijímá se od 1. 9. 2017
092017 Přijímá se od 1. 9. 2017
032017 Přijímá se od 1. 9. 2017
042017 Přijímá se od 1. 9. 2017
022017 Přijímá se od 1. 9. 2017
102017 Přijímá se od 1. 9. 2017

Vyvěšeno dne: 15. 5. 2017

Dana Kultová, ředitelka školy