SEZNAM PŘIJATÝCH DĚTÍ

Mateřská škola, Suchovršice
Seznam přijatých dětí od 1.9.2018


Mateřská škola, Suchovršice přijala děti evidované pod těmito registračními čísly:
01/2018 – Přijímá se od 1. 9. 2018
02/2018 – Přijímá se od 1. 9. 2018
03/2018 – Přijímá se od 1. 9. 2018
04/2018 – Přijímá se od 1. 9. 2018
05/2018 – Přijímá se od 1. 9. 2018
06/2018 – Přijímá se od 1. 9. 2018
07/2018 – Přijímá se od 1. 9. 2018
08/2018 – Přijímá se od 1. 9. 2018
09/2018 – Přijímá se od 1. 9. 2018

Vyvěšeno dne: 18.5. 2018

Dana Kultová, ředitelka školy