ŠKOLNÍ ZRALOST

Školní zralost
Odpověď na otázku, jsou-li naše děti zralé na vstup do školy hledali rodiče dětí na společném setkání s paní učitelkou z první třídy, paní Radkou Řehákovou. Ukázka práce s dětmi rodičům smazala vrásky z čela. Děti, které se v tomto školním roce připravují na vstup do školy pracovaly s nadšením, vydržely se soustředit do pozdních odpoledních hodin a s paní učitelkou ze školy hned navázaly kamarádský vztah. Tak co dodat? Hodně si s dětmi vyprávějte, aby se děti dokázaly správně vyjadřovat, veďte je k samostatnosti v sebeobsluze a k tomu, aby si dokázaly udržet pořádek ve svých věcech. Pak vstup do školy a a plnění úkolů půjde téměř samo. / foto