SUCHOVRŠICKÉ LIDOVÉ SLAVNOSTI

Lidové slavnosti
23. 5. 2015 připravilo o.s. Prima rodiny pro děti oslavu svátku dětí, tentokrát pod názvem Jdeme k vodě. Naše MŠ pomohla zajistit kulturní program a tak malé děti nacvičily skladbu "NÁMOŘNÍCI" a velké děti skladbu "PIRÁTI". Obě skladby byly moc vydařené a děti sklidili za svá vystoupení velký potlesk. Pak už se děti rozprchli po hřišti a procházely si různé soutěže. Všechny učitelky pomohly na stanovištích a zajistily tak stanoviště Pirátů a stanoviště Mořský svět. Z našeho pohledu to byla akce velmi povedená a všem pořadatelům bych touto cestou chtěla poblahopřát k dobré práci :) Více informací a fotografií. / foto