SLETOVÁ SKLADBA

Nácvik sletové skladby
Sletová skladba „Ať žijí duchové“. Ve školce jsme se již několikrát věnovali nácviku vybrané sletové skladby. Využíváme k tomu prostory v tělocvičně a to v období, kdy není vhodné počasí pro vycházku. Nyní to bylo například inverzní počasí po celý minulý týden. V sobotu 26.11. jely některé děti na secvičnou do Náchoda. Sešlo se zde několik organizací Sokola a naším cílem bylo ujasnit si choreografii a především přesuny, které nejsou jednoduché. Setkali jsme se tu přímo s autorem skladby, panem Milanem Sobotou. Opravdu jsme intenzivně trénovali a myslím, že i sám autor má z dosaženého výsledku dobrý pocit. Nyní budeme průběžně trénovat, aby děti mohly naši MŠ dobře reprezentovat na sletových vystoupeních. foto