SLUNÍČKO

Sluníčko 2011
SULIHARA připravila hodinové vystoupení pro veřejnost pod názvem "Sluníčko".
Již 14 let spolupracuje SULIHARA na různých projektech a pořádá pro veřejnost společné vystoupení v podobě prezentace jednotlivých mateřských škol.
V tomto školním roce jsme pracovali na projektu věnovaném přírodě a všemu, co do ní patří. Nazvali jsme ho "Cestou – necestou, přes bludný kořen". Děti postupně poznávaly život na louce, v lese, okolo vody, poznávaly kytičky, bylinky, stromy, hmyz, vodní živočichy, zvířata i ptáky, houby. Dělali jsme různé pokusy s rychlením semínek, vyráběli jsme si papír, frotáž kůry, zkoumali jsme skupenství vody, pozorovali proměny počasí... Vyvrcholením bylo společné veřejné vystoupení, které bylo uzpůsobeno k tomuto tématu. Programem nás provedl sám pan Krakonoš a sojka. Děti se velmi snažily předvést obecenstvu své nacvičené tanečky s velkým nasazením a odměnou jim byl veliký potlesk od diváků. Celý projekt byl finančně podpořen grantem od SOJH a to částkou 4.000 Kč. Tuto částku jsme využili na hrazení dopravy při přepravě dětí na společné akce SULIHARY a na odměny pro děti. foto, video