SMRŤAČKA

Smrťačka
Dne 21. 3. 2010 ve 14,00 hod. se koná tradiční suchovršická „SMRŤAČKA“
tentokrát v lidovém tónu


Program:
13,45 – 14,00 hod. - řazení průvodu u dřevěného mostu u Nedvědů
14,00 hod. - průvod obcí letos ozdobí vozy tažené koňmi, děti v krojích a svými skladbami nás doprovodí hudební skupina HF Band
14,45 – 15,00 hod. - program lidových písniček, tanečků, říkadel a halekaček dětí z MŠ v Suchovršicích v lidových krojích
15,00 hod. - spálení „Smrťačky“,živá hudba v podání skupiny HF Band
16,00 hod. - pohádka „Mrazík“ v sále restaurace u Müllerů – hrají rodiče a děti z MŠ v Suchovršicích

Srdečně Vás zvou pořadatelé: Obec Suchovršice, místní SDH a MŠ.