STÁŽ V PORTUGALSKU

Stáž v Portugalsku
V termínu 22. – 27. 3. umožnila Agentura STARS s. r. o. další výjezd našich učitelek do zahraničí. Tentokrát jsem letěla já, Michaela Doležalová a Pavlína Kultová. Šlo o pracovní stáž v Portugalsku, v krajském městě Portalegre. Hned první den, po příletu, nás paní učitelky přivítaly s otevřenou náručí. Dva dny jsme strávily ve školce Ostraquinas Fortios, která je soukromá. Jak to je i u nás v Čechách, soukromé školky mnohdy fungují jinak než školky státní. Proto nás náš týdenní průvodce zavedl i do dvou státních školek. Jedna byla nově postavená, aby sloužila přímo jako mateřská škola. Tudíž by měla být postavená tak aby usnadnila práci učitelkám a krásným novým prostředím přispívala k co nejefektivnějšímu rozvoji dítěte. Nevím. Mně by se v této školce asi dobře nepracovalo. Všechno je krásné, nové, velké, bezbariérové, ale nedořešené. V této soukromé školce jsme strávili nejvíce času, tudíž jsme se dozvěděli nejvíce informací, co se týče vzdělávacího systému Portugalsku. Nemají příliš odlišný systém vzdělávání, mají to podobné jako my. Jelikož si ráno rádi přispí, mají školku otevřenou od 7,30 hod., ale až do 19.00 hod.
Takhle pozdě tam ale už zůstávají jen asistentky, kterých je v každé školce dost. Asistentka pedagoga je samozřejmostí na každé třídě. Asistentky také odemykají a zamykají školku. Učitelky nastupují na své směny déle, a to, když jsou už všechny děti ve školce. Dělají pak s dětmi řízené činnosti. V žádné školce se nevaří, ale jídlo jim odněkud dovážejí. U oběda učitelky a asistentky obsluhují děti, pomáhají jim, ohřívají jídlo a myjí nádobí. Děti na ně čekají v jídelně, než to udělají, a budou se jim dále věnovat. Druhá školka byla, jak u nich bývá zvykem, spojená s prvním stupněm základní školy. Naprostý opak. Budova byla velmi stará, ale probíhají tam různé rekonstrukce. Líbilo se mi, že měli jak pro malé předškolní děti, tak i pro děti na prvním stupni, společnou knihovnu. „Předškoláčci“ už čtou, takže byla dobře a často využitá. Ani tato stará budova se mi nezdála dobře řešená. Nicméně, paní učitelky a všichni, kdo se o nás starali, byli moc milí, hodní a ochotní. Všichni se na nás smáli a byli moc přátelští. Největším překvapením pro nás bylo, že maminky mají nárok na mateřskou dovolenou pouze na 3-5 měsíců. V Portugalsku běžně fungují jesle, ovšem ne státní, pouze soukromé. Napadla vás otázka: „Co když na to nemají?“ Nás taky. Odpovědí nám bylo toto: „Kdo nemá finance na soukromé jesle, má babičku na hlídání, kdo nemá babičku, musí mít peníze na chůvu, kdo nemá peníze na chůvu, musí dát dítě do soukromých jeslí.“ Začarovaný kruh. Ale asi jim to funguje :-) Dozvěděly jsme se spoustu nových informací, viděly mnoho jiných věci, poznaly novou kulturu a zkusily si něco nového. Mně stáž dala to, že si budu více vážit toho, jak se máme u nás. Že všechno není tak zlé, jak třeba vypadá. Jsem ráda, že jsem se mohla zúčastnit a Agentuře STARS s.r.o. moc děkujeme za příležitost. Michaela Doležalová

Díky projektu zahraničních stáží se všechny učitelky z naší školy podívaly, jak se pracuje s dětmi v cizině. Já jsem 11.5.2015 letěla do Portalegre, které se nachází ve vnitrozemí nedaleko hranic se Španělskem. Díky stávce portugalských pilotů jsme měli pobyt zkrácený, ale i tak jsem si odvezla plno nezapomenutelných zážitků. Pochvalovala jsem si úžasnou srdečnost lidí, tropické teploty i zdejší vynikající kuchyni. Během třídenní stáže jsme navštívili několik školních zařízení.
Dvakrát jsme byli ve vesničce Fortios v soukromém sociálním zařízení, kde je spojena mateřská škola, jesle a domov pro seniory. Dozvěděli jsme se zajímavosti z jejich společných aktivit, ochutnali jejich výborný oběd a zapojili se do hry s dětmi. Vyráběli jsme z odpadového materiálu , tancovali jsme a malovali na zeď. Všichni nás zahrnuli upřímným zájmem a podle jazykových možností se nám věnovali. Školka je zde otevřená od 7.30-19 hodin. Ráno a pozdě odpoledne se o děti starají jen asistentky, které učitelkám pomáhají i během dne. Líbil se nám menší počet dětí ve třídě. Ocenili jsme, jak se děti při společných akcích učí ohleduplnosti, úctě ke stáří a jak pomáhat druhým.
Ve školkách je vidět časté zapojení rodiny do činnosti školky /to se mi moc líbí i v Suchovršicích/. Rodiče pomáhají se zvelebením venkovních prostor školy, účastní se různých školních slavností a pracovních dílen- jako u nás. Mohli jsme se zúčastnit návštěvy dědečka ševce ve školce- který děti učil šít boty. Ve sborovně jedné velké státní školy s námi diskutoval celý pedagogický sbor. Děti i učitelky nám dávaly najevo upřímnou radost a zájem. Na portugalské školky, milé a veselé obyvatele Portalegre, na výborné víno a pohodu po celou dobu stáže budeme určitě dlouho vzpomínat. Hana Nedvědová / foto