STÁŽ V JAZYKOVÉ ŠKOLCE

Stáž v jazykové školce
Od 8. – 10. 4. 2015 jsem měla možnost načerpat inspiraci a zajímavé podněty v Jazykové školce v Liberci. Zařízení vzniklo v budově bývalých jeslí. Skupina českých učitelů a lidí z anglicky mluvících zemí spolu s manažery vytváří spoustu projektů, které jim pomáhají se prosadit. Vydali soubor výukových materiálů pro mateřské i základní školy – CD,DVD, videoklipy, učebnice a pracovní sešity, ve kterých je ústřední postavou i autorem Steve Watts. Slyšela jsem od něj v češtině jen jednu větu, ale téměř všechno dokázal svou mimikou a neopakovatelným nasazením nám, 10 českým učitelkám, přiblížit. Využívá emocionální paměť a skutečné situace. Uvítala jsem ,že nás zapojil do praktických ukázek učení (po třech dnech sezení na malých židličkách). Spojovaly jsme cizí slova s pohybem a pak zjistily, že nás naučil několik japonských slov.
Procvičovaly jsme je tak, jak to Steve dělá s angličtinou (s určitým gestem, vysokým a pak hlubokým hlasem, nahlas a potichu, s rytmickým doprovodem, s mexickou vlnou, ale hlavně v TPR aktivitách, kde nejde o „drillování“, ale o porozumění). Čas strávený se Stevem byl super. Většinu času jsme se seznamovaly s teorií od metodičky Mgr. Libušky Ouředníčkové a projektového manažera Ing. et Mgr. Jiřího Šoltyse. Měly jsme možnost vidět při práci s dětmi i další rodilou mluvčí. Stáže probíhají od července každý týden. Finančně je podpořil Evropský sociální fond, Evropská unie, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a OP Vzděláváním pro konkurenceschopnost. Projektový tým se o nás výborně staral – měly jsme krásné ubytování v penzionu U Muzea, dobré jídlo a odvoz z nádraží i ze školky. Ráda bych získané zkušenosti a nadšení z prožitkového učení v Liberci přenesla do naší školky, nejen do seznamování s cizím jazykem. Každý z nás může oceňovat snahu, předávat nadšení, posilovat pozitivní vlastnosti a motivovat. A nejen u dětí. Hana Nedvědová