VÝTVARNÁ SOUTĚŽ STRAŠIDELNÝ SVĚT

ZŠ Bří Čapků každoročně vyhlašuje pro děti z okolí výtvarnou soutěž. Této soutěže se pravidelně účastníme a těšíme se, jaké škola vyhlásí téma soutěže. Letos šlo o "strašidla", což bylo moc prima. Téma děti nadchlo a pod rukama kluků i děvčat vznikala úžasná dílka vypovídající o úžasné dětské fantazii. Ještě větší radost z kreslení jsme měli při prostudování výsledkové listiny, kdy jsme zjistili krásný úspěch Péti Paymy - 1. místo a Elenky Vítové - 2. místo. Na předávání cen jsme jeli naše vítěze podpořit a škole za pěknou soutěž děkujeme. / foto