STUDENTKY NA PRAXI

Studentky na praxi
V poslední době u nás čím dál častěji tráví čas studentky pedagogického směru se zaměřením na učitelství v mateřské škole. Máme velikou radost, že mladá děvčata mají o dění v MŠ zájem a že se aktivně při své praxi zapojují do výchovně vzdělávacího procesu. Všem přejeme úspěšné ukončení studia při závěrečných zkouškách a věříme, že praxe v naší MŠ jim byla přínosem. / foto