TAJNÝ VÝLET

Z tajného výletu
V tomto týdnu bylo krásné počasí s nadprůměrnými teplotami, tak proč ho nevyužít například na tajný výlet. Děti přišly do školky natěšené a tak jsme ihned po svačině mohli vyrazit. Na autobusové zastávce byla první porada a děti dostaly na výběr ze dvou možností: dojedeme do Malých Svatoňovic, prohlédneme si nádraží a můžem: 1. Jet vlakem do Trutnova, 2. Jít vycházkou do nedaleké kaštanové aleje na kaštánky a prohlédnout si důlní stroje. Zvítězila 1. Možnost a tak jsme jeli směr Trutnov. V Trutnově jsme si opět vybírali ze dvou možností: 1. Procházka podél řeky Úpy a autobusem zpět do MŠ, 2. Opět vláčkem do Svatoňovic. Vyhrála tentokrát možnost č. 2. Tak jsme se dnes povozili do sytosti, oknem jsme pozorovali známá místa, orientovali jsme se v prostoru, poznali jsme nové profese dospěláků: řidič, strojvedoucí, průvodčí a výpravčí. / foto