TŘÍDNÍ SCHŮZKA

V pátek 3. září 2010 v 15,15 hodin se koná třídní schůzka.
Na programu bude:
 • Představení personálu MŠ,
 • Co děti do MŠ potřebují
 • Seznámení s Vnitřním organizačním řádem
 • Hrazení poplatků v MŠ – stravné + školné
 • Kontrola administrativy – evidenční listy, kontakty, pojišťovny...
 • Dovážení dětí
 • Informace o občanském sdružení SULIHARA a PRIMA RODINY
 • Práce kroužků v MŠ – angličtina hrou, dechová cvičení na flétnu, keramika
 • Předplavecký kurz, stimulační program pro předškoláky Maxík
 • Nejbližší plánované akce
 • Diskuse