UKÁZKOVÉ VYUČOVÁNÍ

Ukázkové vyučování
Ukázkové vyučování v MŠ Suchovršice 19. 11. 2015
Je to až k neuvěření, ale čas letí jako voda. Nedávno do prvních tříd nastoupili noví žáčci, za dveřmi jsou Vánoce a hned poté nás čeká další zápis budoucích prvňáčků. A to je nejvyšší čas přesvědčit se, jak se na školu připravují se svými učitelkami ve školkách.
Proto jsem ve čtvrtek 19. listopadu 2015 zavítala do suchovršické školky, kde jsem si společně s dětmi i jejich rodiči zpříjemnila odpoledne plné písmenek, čísel, cvičení, písniček a hlavně zábavy.
Děti mě přesvědčily, že jsou na školu skvěle připravené, vždyť už nyní rozpoznají některá písmena, určí počáteční písmena ve slovech, umí roztleskat své jméno na slabiky, poradí si s čísly, zvládnou je přiřadit ke správnému počtu puntíků, orientují se mezi geometrickými tvary. Mezi „školními“ činnostmi jsme si také společně zazpívali (a já jsem zde objevila další pěvecké talenty do našeho školního sborečku) a s písničkou si protáhli svá těla.
Odpoledne se určitě vydařilo a mně nezbývá, než budoucí prvňáčky pochválit a popřát jim hodně štěstí u zápisu i v jejich dalším předškolním objevování. Pochvala samozřejmě patří i jejich „školkovským“ učitelkám za jejich zodpovědný přístup jak k dětem, tak i k předškolním činnostem. / foto