UKÁZKOVÉ ZAMĚSTNÁNÍ

Ukázkové zaměstnání
Ukázkové zaměsnání a beseda s učitelkou 1. třídy - možnost vidět, jak děti pracují ve skupince vrstevníků, jak reagují na dospělého a jak se vypořádají s drobnými úkoly měli rodiče předškoláků ve čtvrtek 6. ledna. Paní učitelka Radka Řeháková v krátkosti dětem představila předměty, které se vbe škole vyučují, dala dětem příležitost si vše vyzkoušet a dokonce rozdávala opravdové jedničky jako při vyučování. Rodičům vb závěru zodpověděla dotazy týkající se zápisu do 1. tříd.
A co je školní zralost? Je nutné si uvědomit, co všechno se pro dítě se vstupem do školy změní. Zatímco v MŠ je většina činností založená na tom, co dítě chce – „můžeš, ale nemusíš“, škola znamená spíše – „je nutné, musíš“. Dítě již dostane menší míru podpory a dopomoci ze strany dospělých, nutná je tedy jeho samostatnost, schopnost tlumit impulsy a momentální nápady, ochota spolupracovat s paní učitelkou, případně s ostatními dětmi. Přečtěte si více.