UKONČENÍ KROUŽKU FLÉTNIČEK

Z kroužku flétnček
V tomto kroužku se děti učí správně dýchat, správně držet tělo, rytmizovat a procvičují jemnou motoriku prstů. Letošní parta byla velmi šikovná a nadaná, děti zahrají písničky s hudebním doprovodem z CD.
Dokáží udržet rytmus a nejednou naši MŠ reprezentovaly svým vystoupením na veřejnosti.
Přeji všem na prázdniny, aby si s chutí opakovaly známé písničky a věřím, že spousta dětí bude ve hře na nástroj pokračovat pod vedením učitelů ZUŠ. / foto