UKONČENÍ PROJEKTU

Ukončení projektu
Ukončení celoročního projektu SULIHARY proběhlo v Libňatově. No a jak jinak, než povídáním o pejskovi a kočičce. Tentokrát jsme si celé dopoledne povídali o Karlu a Josefu Čapkovi.
Děti byly velmi vnímavé a pozorné a tak se s pejskem a kočičkou naučily i nové říkadlo:
„jedna – dvanda – třinda – špánek, Říkám, říkám, zaříkánek. Klikyháky, hromy, blesky, Ať je nám tu spolu hezky!“ Fotografie.