UPOZORNĚNÍ RODIČŮM

Z důvodu zvýšení bezpečnosti vašich dětí byly instalované zvonky a upraveno otvírání hlavních dveří. Budeme tak mít přehled o pohybu cizích osob v budově.
Hlavní vchod otevřen: od 6,30 do 8,00 hodin, od 11,45 do 12,15 hod a od 14,30 do 16,00 hod.
Pokud budete potřebovat do budovy vstoupit v jiném čase, zazvoňte si na zvonky. Rodiče prosím, aby dodržovali režim dne v MŠ, protože častými pozdními příchody budete narušovat výchovně vzdělávací proces na třídách. Děkujeme za pochopení.