VÍKENDOVÝ POBYT

Rokytnice nad Jizerou
Víkendový pobyt v rodin v Rokytnici na Jizerou.
Druhý květnový víkend byla naším cílem chata Hájenka v Rokytnici nad Jizerou, kde jsme v rámci utužování vztahů mezi dětmi i rodiči v projektu Prevence sociálně-patologických jevů strávili víkend. O víkendový program se postarali i rodiče. A co se všechno dělo? V pátek nám Vít Pavel s manželkou připravil táborák na opékání, ráno probíhaly rozcvičky pod vedením pana Martina Víta a Tomáše Kuťáka, učitelkám se podařilo všechny nadchnout pro celodenní výlet na Dvoračky. Výlet byl pěší a trasa měřila 12 km. Nutno pochválit děti, jak statečně šlapaly. Odpoledne pan Jiří Petira dětem nachystal lanové aktivity, večer se tvořilo a pod ručkama dětí vznikala krásná zvířátka. Nedělní dopoledne nám ozvláštnila paní Petra Nývltová a Lenka Steidlerová šipkovanou na kozí boudu. Počasí bylo po celý víkend slunečné, ale větrné, to nás však neodradilo být co nejvíce venku na čerstvém vzduchu v krásné přírodě. / foto