VÍTÁNÍ JARA

Vítání jara
Děti v mateřské škole v Suchovršicích poctivě trénují a připravují si pásmo tanečků, říkadel a halekaček. Vystupovat s ním budou dokonce v Polsku, ale hlavně v Suchovršicích při tradiční suchovršické „Smrťačce“. Generální zkoušku, jak nám to jde jsme měli ve čtvrtek 14. 3. 2010 před našim dlouholetým přítelem z Holandska, který nás navštívil s manželkou a spřáteli. Ano, je to náš „kamarád, strejda...“ Henny a Ria. Myslíme, že jsme je opravdu potěšili. Podívejte se, jak nám to slušelo v nových krojích od Obecního úřadu Suchovršice. Na živo nás uvidíte v neděli 21. 3. 2010 na „Smrťačce“.