SLAVNOSTNÍ VYŘAZOVÁNÍ PŘEDŠKOLÁKŮ

Vyřazování předškoláků
Letos školku opouští celkem 11 dětí. Z toho 9 dívek a 2 chlapci. V pátek měli všichni svůj velký den. Slavnostně jsme si vyzdobili třídu, pozvali své rodiče, všechny zaměstnance školky a paní starostku se zástupkyní zastupitelů – paní Novotnou.
Nejdříve děti předvedly alespoň střípky toho, co rodiče v průběhu roku ještě neviděli - angličtinu, hru na flétnu, mažoretky a básničky pro opravdové školáky. No a na závěr došlo k předávání dárečků. Bývá zvykem, že po této slavnostní části děti společně s rodiči tvoří a soutěží, ale letos byla velká změna. Pozvání na odpolední setkání s dětmi přijal Michal Šeps. Proto jsme se všichni přesunuli na hřiště u školy a děti zde soutěžily, Michal zazpíval, rozdal podpisy a společně se s dětmi vyfotografoval a opékaly se vuřty. Až v podvečer rodiče odcházeli a my si statečné předškoláky nechali na spaní ve školce. Spalo nás 9 a všechny děti byly úžasné. Užili jsme si tak celý den i noc úplně nejvíc :) foto