VÝSLEDKY ZÁPISU DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Ze zápisu v roce 2014
Ve dnech 26. a 27. 5. 2014 proběhl v mateřské škole zápis dětí na školní rok 2014/2015. K zápisu přišlo celkem 18 zákonných zástupců. Na školní rok 2014/2015 bylo k předškolnímu vzdělávání přijato celkem 17 dětí. Jedna žádost nebyla uspokojena. Výsledky najdete zde.
Všem přijatým přijde ve druhé půlce srpna poštou informační dopis. Najdete v něm informace o tom, co děti v MŠ potřebují, informace o platbách v MŠ, pozvánku na první schůzku rodičů a evidenční list, který bude nutné vyplnit, potvrdit u dětského lékaře a nejpozději v den nástupu do MŠ předat učitelce ve třídě.