ZAČAL ŠKOLNÍ ROK 2014–2015

Nový školní rok
V pondělí 1. 9. 2014 jsme slavnostně vyprovodili z naší školky 20 prvňáčků do základních škol v okolí a k nám nastupuje 20 nováčků. Je to pro naši školku něco úplně nového, protože maximálně nám nastupovalo najednou 6–8 dětí a nyní se zaplňovala celá třída nově příchozími dětmi. Přes prázdniny jsme si pro děti nachystali nové výzdoby prostor školky. V jídelně a na lehárně mají malované obrázky na zdi, ve třídách jsme nachystali nové pomůcky a hračky. Dalším překvapením je i nová paní učitelka Míša. A jak to tedy 1. září dopadlo? Loučení s maminkami nebylo lehké, ale věřte, že děti se po chvilce zklidnily a dokázaly zapomenout na své trápení a zapojily se do her a tvoření. Čas od času ještě někdo zapláče, ale opravdu jen na malou chvilku. Přejeme všem, aby nám školní rok přinesl spoustu zajímavých akcí a spoustu nových kamarádství. / foto