ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Ředitelka MŠ v Suchovršicích vyhlašuje ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2014 / 2015
Místo konání: MŠ Suchovršice – 1. patro, kancelář ředitelky MŠ
Termín konání zápisu: 26. 5. a 27. 5. 2014 od 14.30 do 16.00 hodin.
K předškolnímu vzdělávání přijímáme děti dle stanovených kritérií pro přijímání dětí do MŠ. K zápisu se dostaví alespoň jeden zákonný zástupce, s sebou občanský průkaz a rodný list a očkovací průkaz dítěte.
Kritéria pro přijímání dětí do MŠ v Suchovršicích:
  • 1. Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky.
  • 2. Děti s trvalým bydlištěm na území obce Suchovršice, jejichž zákonní zástupci podají žádost o přijetí ve vyhlášeném termínu zápisu.
  • Děti, které mají v mateřské škole sourozence, který se ve školním roce 2014/2015 také v  MŠ v Suchovršicích vzdělává
  • Děti podle věku – od nejstarších po nejmladší

V Suchovršicích, dne 5. 5. 2014, Kultová Dana, ředitelka MŠ