ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Ředitelka MŠ v Suchovršicích vyhlašuje 
ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2015–2016
Místo konání: budova Obecního úřadu a MŠ Suchovršice – 1. patro, zasedací místnost
Termín konání zápisu: 18. 5. a 19. 5. 2015 od 14.30 do 16.00 hodin. K předškolnímu vzdělávání přijímáme děti dle stanovených kritérií pro přijímání dětí do MŠ. K zápisu se dostaví alespoň jeden zákonný zástupce, s sebou občanský průkaz, rodný list a očkovací průkaz dítěte.
Kritéria pro přijímání dětí do MŠ v Suchovršicích:
  1. Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky.
  2. Děti s trvalým bydlištěm na území obce Suchovršice, jejichž zákonní zástupci podají žádost o přijetí ve vyhlášeném termínu zápisu.
  3. Děti, které mají v mateřské škole sourozence, který se ve školním roce 2014/2015 také v MŠ v Suchovršicích vzdělává
  4. Děti podle věku – od nejstarších po nejmladší