ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Ředitelka MŠ v Suchovršicích vyhlašuje ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013 / 2014
Místo konání: MŠ Suchovršice – 1. patro, kancelář ředitelky MŠ. Termín konání zápisu: 31. 5. 2013 od 14.30 do 16.00 hodin. K předškolnímu vzdělávání přijímáme děti dle stanovených kritérií pro přijímání dětí do MŠ. K zápisu se dostaví alespoň jeden zákonný zástupce, s sebou občanský průkaz a rodný list a očkovací průkaz dítěte. Kritéria pro přijímání dětí do MŠ v Suchovršicích:
  • Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky.
  • Děti s trvalým bydlištěm na území obce Suchovršice, jejichž zákonní zástupci podají žádost o přijetí ve vyhlášeném termínu zápisu.
  • Děti, které mají v mateřské škole sourozence, který se ve školním roce 2013/2014 také v  MŠ v Suchovršicích vzdělává
  • Děti pětileté, čtyřleté, tříleté
  • Děti mladší tří let

V Suchovršicích, dne 15. 3. 2013, Kultová Dana, ředitelka MŠ