ZÁPIS DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

Ředitelka MŠ v Suchovršicích vyhlašuje:
Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy v Suchovršicích na školní rok 2016 – 2017
Místo konání: budova OÚ a MŠ, 1. patro – zasedací místnost
Termín konání zápisu: 9. 5. – 10. 5. 2016 od 14,30 hod. do 16.hod.
K předškolnímu vzdělávání přijímáme děti podle dle stanovených kritérií pro přijímání dětí do MŠ. K zápisu se dostaví alespoň jeden zákonný zástupce dítěte, s sebou:
občanský průkaz + rodný list a očkovací průkaz dítěte.

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání na MŠ do Suchovršic:
  • 1. Přednostně přijímáme děti, které mají poslední rok před vstupem do ZŠ
  • 2. Děti s trvalým bydlištěm v Suchovršicích, jejichž zákonní zástupci podají žádost o přijetí do MŠ ve vyhlášeném termínu
  • 3. Děti, které již mají v MŠ sourozence, který se v roce 2016 / 2017 bude v MŠ také vzdělávat
  • 4. Ostatní děti dle věku – od nejstarších po nejmladší