ZÁPIS DĚTÍ

ZÁPIS DĚTÍ k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2018/19
2. a 3.května 2018 od 14,30 hod. do 16,00 hod. v MŠ Suchovršice v 1. patře v zasedací místnosti.

Zároveň budete mít možnost prohlédnout si prostory naší školy.
Do MŠ mohou být zapsány děti od 2 do 6 let, které nastoupí v září 2018, nebo v průběhu školního roku. Pozor, dvouleté děti pro přijetí k docházce do MŠ musí dovršit dvou let nejpozději do 31. 8. 2018.
  • K zápisu je potřeba přinést: rodný list dítěte, očkovací průkaz dítěte a svůj občanský průkaz.
  • Přítomnost dítěte u zápisu není podmínkou, ale je dobré využít každou příležitost k seznámení se s prostředím mateřské školy.
    U zápisu zákonní zástupci sepíší žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání a budou zkontrolovány potřebné dokumenty.
  • Děti budou přijímány na základě kritérií, která budou vyvěšená na webových stránkách MŠ.
  • Očkováníí je povinné pro všechny děti, kromě dětí, které budou nastupovat do povinného posledního ročníku MŠ. Ty očkovány být nemusí.
  • Přijímat děti mimo zápis, tj. v průběhu školního roku je možné pouze tehdy, nebude-li v řádném termínu zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání plně naplněna kapacita MŠ.

V Suchovršicích, dne 28. 2. 2018

Dana Kultová, ředitelka MŠ v Suchovršicích