ZÁPIS DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

Ředitelka Mateřské školy v Suchovršicích vyhlašuje Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2011/2012, který proběhne ve dnech 4. května 2011 a 5. května 2011 od 14.30 do 16.00 hodin v budově MŠ v 1. patře, ve třídě předškoláků. S sebou přineste občanský průkaz zákonného zástupce a očkovací průkaz dítěte. Při přijímání dětí se ředitelka MŠ bude řídit podle kritérií pro přijímání dětí do mateřské školy.