ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Ředitelka MŠ v Suchovršicích vyhlašuje ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2012 /2013
Místo konání: MŠ Suchovršice – 1. patro, kancelář ředitelky MŠ
Termín konání zápisu: 28. 5. a 29. 5.2012 od 15.30 hod. do 16.00 hod.
K předškolnímu vzdělávání přijímáme přednostně děti místní, sourozence již zapsaných dětí a dále děti dle stanovených kritérií pro přijímání dětí do MŠ. K zápisu se dostaví alespoň jeden zákonný zástupce, s sebou občanský průkaz a rodný list a očkovací průkaz dítěte. D. Kultová