INFORMATIVNÍ SCHŮZKA RODIČŮ

Pozvánka na informativní schůzku rodičů
Den konání: 6. 9. v 15,00 hodin
Místo konání: třída předškoláků v 1. patře MŠ
Získáte informace:
 • o chodu MŠ – změny v legislativě, způsoby odhlašování dětí
 • o plánovaných akcích
 • o možnosti přihlásit děti do kroužků
 • o způsobu vyúčtování obědů a zasílání přeplatků na vaše účty
 • o způsobu financování akcí pořádaných MŠ
 • o tom, co děti v MŠ potřebují

MŠ SUCHOVRŠICE HLEDÁ ŠKOLNÍHO ASISTENTA

Mateřská škola, Suchovršice hledá školního asistenta
– personální nepedagogickou podporu v mateřské škole, která je hrazena z projektu OP VVV, na 0,5 úvazku (pracovní doba od 8 do 12 hodin).
Odborná kvalifikace: základní vzdělání + kurz pro asistenty pedagoga, SŠ pedagogického zaměření nebo SŠ jiného směru + kurz pro asistenty pedagoga, případně VŠ pedagogického zaměření. Pozice vhodná i pro důchodce.
Pracovní smlouva či dohoda o pracovní činnosti na dobu určitou s nástupem od 1.9.2018.
Pracovní zařazení: nepedagogický pracovník - 5. třída / stupeň dle délky praxe. (třída 5/stupeň1 = 6.050 Kč)
Kontakt: d.kultova@seznam.cz, telefon: 739 084 718

JDEME DO ŠKOLY

Loučení se školkou
Jdeme do školy, aneb poslední den ve školce
Tentokrát bych se s vámi ráda podělila o zážitky spojené s loučením předškoláků s mateřskou školou. Většinou tuto akci každoročně plánujeme na poslední červnový pátek a tak tomu bylo i v letošním roce. V pátek 29.6..2018 panovala ve školce slavnostní, tak trochu už i prázdninová nálada. Děti i rodiče se usmívají, předávají drobné dárečky a kytičky zaměstnancům školy jako poděkování za celý rok. Moc si všech vašich slov a dárečků vážíme, jsou pro nás velkou motivací pro další práci, děkujeme ještě jednou. Ale zpět ke slavnostnímu loučení. V tomto roce nám docházku do školky končí 14 předškoláčků a ten již zmíněný pátek je hlavně velkým dnem právě pro ně. Odpoledne se Adélka Benková, Barunka Šímová (ta jen pomyslně, protože již byla na dovolené u moře :-)), Bětuška Petirová,  Danielka Strachotová, Eliška Němečková, Nikolka Riedlová, Terezka Vítová,  Honzík Folc, Matěj Krajniak, Matěj Volf, Ondra Kocián, Pepča Peterka, Šimonek Rykr a Vašík Peterka převlékli do slavnostního oblečení a o půl čtvrté ukázali svým rodičům a přátelům školky, co všechno se naučili. Věřte, že toho nebylo málo. Nácviky leckdy nebyly jednoduché, ale ve finále děti se svou paní učitelkou Pájou předvedly úžasné vystoupení, ve kterém se střídala radost z pohybu, ze zpěvu a říkadla. Některé písníčky byly dokonce tak emotivní, že oči diváků se zalévaly slzičkami. Aby né, jde o důležitý mezník v životě dětí, ukončit předškolní výchovu a udělat další krok vstříc základní škole bude pro mnohé velkou změnou. celý článek...

PROJEKT SE ZVÍŘÁTKY

Projekt cvičíme se zvířátky
Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky.
V tomto školním roce jsme se zapojili do projektu zaměřeného na pohyb, obratnost, fyzickou zdatnost a vytrvalost, který organizovala organizace Sokol. Jde o projekt České obce sokolské, která v něm připravila celoroční pohybové aktivity pro předškolní děti. Ke cvičení děti využívaly školní tělocvičnu, hřiště u školky a louky v okolí MŠ. Součástí aktivit jsou přirozená cvičení - atletika, obratnost - gymnastické dovednosti, manipulace s míčem, netradiční činnosti a rozvíjení poznání, základy cvičení na nářadí či s náčiním. Motivací pro děti jsou zvířátka, která je budou provázet v rámci jednotlivých činností. Chcete-li se dozvědět více, nahlédněte do manuálu. V tomto týdnU děti dostaly zasloužené odměny, které věnoval přímo Sokol: diplom, omalovánky, pexeso a medaili. Radost dětí byla nepopsatelná. / foto

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY

Dotek v Horním Maršově
Středisko ekologické výchovy Dotek v horním Maršově
Výlet se Suliharou jsme tentokrát směřovali k celoročnímu projektu „Studánek“, a domluvili jsme dětem výukový program „monitoring života drobných živočichů ve vodě“. Děti tak měly možnost přímo v řece zkoumat, jaký drobný hmyz tu mohou objevit. Zjistili jsme, že je ve vodě hodně jepic a chrostíků. Řeka je krásně čistá a děti pomocí síťky lovily co se dalo, brodily se v řece, zkoumaly, co se skrývá pod kameny, své úlovky prohlížely pod lupou. Prémií pro nás byl ještě druhý výukový program, kdy jsme zkoumali barvy v přírodě, lepili jsme na paletku různá kvítka i jiné přírodniny a při hře „důvěřuj mi“ děti vodily svého kamaráda se zavázanýma očima a on zkoumal své okolí ostatními smysly: hmatem, čichem a sluchem. Celé dopoledne jsme si užili, bylo to moc pěkné. / foto

VÝLET NA ČERNOU HORU

Výlet na Černou horu
Poznávat své okolí nás velmi baví. Často na Kvíčale při procházce koukáme na hory, pozorujeme, jestli je vidět Černá hora a jestli je na ní ještě sníh. Letos jsme výlet směřovali přímo do Jánských Lázní a rozhodli jsme se Černou horu prozkoumat z blízka. Byl to velký zážitek – lanovka, ta obrovská výška, když lanovku zastavili, rozhledna, rašeliniště, zmrzlina u Barunčiný tety, hry u Černohorské boudy, oběd v přírodě, na vlastní kůži si vyzkoušet, jak rychle se na horách mění počasí: takže nám bylo horko, potom chladno, protože foukalo, trochu jsme zmokli a zase přišlo horko. Výlet byl pěkný, všechny děti byly moc hodné a tak jsme si ho užily. / foto

PROMĚNA TŘÍDY

Proměna třídy
Velkým dárkem pro naši MŠ je proměna dolní třídy, kterou jsme k výročí zmodernizovali. Děti tak mají relaxační koutek, grafomotorické prvky, které nejen uvolňují dětem ruku, ale zároveň jsou dekorací, vzniklo mnoho nových úložných prostorů, přibyla knihovnička. A jak jsme to dokázali? Výmalbu provedla čtveřice těch nejodvážnějších svépomocí ve svém volném čase.
Nábytek vyrobila firma Bratip a Sváťa Brát i částečně sponzoroval, finančně přispěl zřizovatel – Obec, použili jsme i finanční sponzorské dary získané od pana Kubíka a paní Dvořákové. Všem moc děkuji, s výsledkem jsme všichni spokojeni. / foto

OSLAVY 70. VÝROČÍ VZNIKU MATEŘSKÉ ŠKOLY

Oslavy
Oslavy 70. výročí vzniku mateřské školy v Suchovršicích – 16. 6. 2018
Program:
 • 10.00 – 16.00 hodin – DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
 • 11.00 – 12.30 hodin – setkání současných a bývalých zaměstnanců MŠ u oběda v restauraci u Mullerů
 • 13.30 – 16.00 hodin – „MALOVÁNÍ NA OBLIČEJ“ (třída v 1. patře) – pro všechny děti zdarma
 • 13.00 hodin – slavnostní zahájení oslav = vystoupení dětí z mateřské školy + vystoupení kamarádů ze SULIHARY (podium na hřišti)
 • 14.00 hodin – loutková pohádka = loutkoherci z Úpice (třída v přízemí)
 • 15.00 hodin – vystoupení dětí ze školky (podium na hřišti)
 • 15.00 – 16.30 hodin – drobné soutěže pro děti – „VYHRAJ PLYŠOVOU HRAČKU“ (multifunkční hřiště)
 • 15.30 hodin – „Dog dancing“ – Tereza Kamínková (podium na hřišti)
 • 16.00 hodin – vystoupení Michala Šepse = koncert pro děti i dospělé k tanci i poslechu (podium na hřišti)
 • 17.00 hodin – pohádka O perníkové chaloupce – hrají místní nadšení ochotníci a rodiče dětí z MŠ (sál v restauraci u Mullerů)
 • 18.00 hodin – Taneční zábava (sál v restauraci u Mullerů)
Po celý den občerstvení na hřišti zajištují hasiči.

NÁBOR DO ZUŠ

Nábor do ZUŠ
Jedno dopoledne jsme uvítali ve školce vzácnou návštěvu ze ZUŠ A.M.Buxton z Úpice.
Děti i paní učitelky seznámily naše děti s různými hudebními nástroji, ukázaly nám, co všechno se v hudební škole vyučuje za obory.
Věříme, že i naše děti se do ZUŠ zapíší a budou rozvíjet svůj talent. / foto

ÚPICKÝ MAJÁLES

Úpický majáles
V letošním roce nás opět oslovilo úpické Gymnázium se žádostí zajistit kulturní program. Vystoupila tentokrát celá SULIHARA. za naši MŠ měly děti ze třídy předškoláků připravené 2 pohybové skladby, které byly velmi temperamentní. Děkujeme rodičům za spolupráci při přepravě dětí na vystoupení. / foto