PROJEKT ŠABLONY II

plakat_18

PLAVEME

Druhé plavání
Odvaha, otužilost, samostatnost, ohleduplnost, radost z pohybu ... to vše prožíváme a podporujeme při kurzu plavání, při kterém děti dělají velké pokroky. / fotoBRAMBOROVÝ TÝDEN

Bramborový týden
Opět zkoumáme všemi smysly, procvičujeme prostorové vztahy, tvoříme nejen z brambor, ale i z přírodnin.
Týden plný objevů a zajímavých her na téma brambor se nám také vydařil.
Dalším objektem našeho zkoumání budou dýně, už se těšíme. / foto


JABLÍČKOVÝ TÝDEN

Jablíčkový týden
Počítání jablíček, tvoření skupin podle barvy i velikosti, jablíčková tiskátka, ochutnávka jablíček i pečení z jablíček, sklizeň jablíček.
To všechno jsme prožívali v týdnu, kdy hlavním tématem byla jablka a vitamíny.
Děti zkoumaly pomocí všech smyslů a objevovaly spoustu zajímavostí. / foto

PLAVÁNÍ

Plavání
Už 7. 9. 2018 jsme zahájili předplavecký kurz v plavecké škole v Trutnově. Děti se učí samostatnosti při sebeobsluze, postarat se o své věci, odbourávat strach z vody, splývat, potápět se a základní dovednosti důležité pro nácvik plavání. Celkem pojedeme 10x a kurz probíhá ve dvou lekcích, což znamená, že děti „plavou“ dvě vyučovací hodiny. / foto

LOGOPEDICKÁ POHÁDKA

Logopedická pohádka
Logopedická pohádka „O hadovi, který si šlapal na jazyk“
Jako prevenci vad řeči ve školce děláme každý den intenzivní jazyková i sluchová cvičení. Pro zpestření jsme pozvali i „pohádku“ do školky. Děti si spoustu cviků na procvičení mluvidel v průběhu pohádky nenásilnou formou procvičily a navíc si odnášely pěkný zážitek. / foto

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU

Zahájení školního roku
3. 9. 2018 jsme slavnostně zahajovali školní rok. Do školky nám nastoupili nováčci, děti vesměs dvouleté, jako výpomoc jsme mezi sebou přivítali školní asistentku. Ve třídě předškoláků nám bude velmi velkou výhodou pedagogická asistentka. Zároveň jsme vyprovázeli naše nejstarší bývalé žáčky na cestě do první třídy. Přejeme všem, aby školní rok 2018/2019 byl pestrý, plný zážitků a nových poznatků. / foto

HAVÁRIE TOPENÍ

Upozornujeme rodiče, že v úterý došlo k havárii topení.
Ve spolupráci se zřizovatelem pracujeme na co nejrychlejším vyřešení situace, přesto se ale nebude ve školce topit a to po dobu odstranování příčin havárie. Dejte proto dětem teplejší oblečení, aby nedocházelo k prochladnutí. Zároven prosím o toleranci při odstranování havárie, bude se tu trochu bourat a prášit, ale všechny negativní vlivy se budeme snažit co nejvíce minimalizovat. Děkujeme za pochopení.

INFORMATIVNÍ SCHŮZKA RODIČŮ

Pozvánka na informativní schůzku rodičů
Den konání: 6. 9. v 15,00 hodin
Místo konání: třída předškoláků v 1. patře MŠ
Získáte informace:
  • o chodu MŠ – změny v legislativě, způsoby odhlašování dětí
  • o plánovaných akcích
  • o možnosti přihlásit děti do kroužků
  • o způsobu vyúčtování obědů a zasílání přeplatků na vaše účty
  • o způsobu financování akcí pořádaných MŠ
  • o tom, co děti v MŠ potřebují

MŠ SUCHOVRŠICE HLEDÁ ŠKOLNÍHO ASISTENTA

Mateřská škola, Suchovršice hledá školního asistenta
– personální nepedagogickou podporu v mateřské škole, která je hrazena z projektu OP VVV, na 0,5 úvazku (pracovní doba od 8 do 12 hodin).
Odborná kvalifikace: základní vzdělání + kurz pro asistenty pedagoga, SŠ pedagogického zaměření nebo SŠ jiného směru + kurz pro asistenty pedagoga, případně VŠ pedagogického zaměření. Pozice vhodná i pro důchodce.
Pracovní smlouva či dohoda o pracovní činnosti na dobu určitou s nástupem od 1.9.2018.
Pracovní zařazení: nepedagogický pracovník - 5. třída / stupeň dle délky praxe. (třída 5/stupeň1 = 6.050 Kč)
Kontakt: d.kultova@seznam.cz, telefon: 739 084 718