REŽIM DNE V NAŠÍ MŠ

Mladší děti: 2 – 5 let – I. třída
 • 6.30–8.30 – ranní hry dle vlastního výběru dětí /konstruktivní stavebnice, mozaiky, námětové hry v zájmových koutcích, dřevěné kostky, kreslení,…
 • 8.15–8.30 – ranní cvičení
 • 8.30–8.45 – ranní svačina
 • 8.45–9.30 – řízené činnosti zaměřené na tyto oblasti:biologická oblast/dítě a jeho tělo/,interpersonální oblast/dítě a ten druhý/,sociálně-kulturní oblast/dítě a společnost/, environmentální oblast/dítě a svět/, psychologická oblast/dítě a psychika: jazyk a řeč, poznávací schopnosti a funkce, myšlenkové operace, představivost a fantazie, sebepojetí, city, vůle/, volné hry dětí
 • 9.30–11.15 – pobyt venku
 • 11.30–11.45 – oběd
 • 11.45–14.30 – odpočinek, pohádka – děti s kratší potřebou spánku hry u stolečků: stavebnice, didaktické hry, kreslení…
 • 14.30–14.45 – odpolední svačina
 • 14.45–16.00 – odpolední hry do rozchodu dětí

Starší děti: 5 – 7 let – II. třída – provoz třídy: 7,30 – 14,30 hod. Po zbývající část dne se děti spojují v dolní třídě.
 • 6.30–8.45 – ranní hry dle vlastního výběru dětí /konstruktivní stavebnice, mozaiky, námětové hry v zájmových koutcích, dřevěné kostky, kreslení, …./
 • 8.30–8.45 – ranní cvičení
 • 8.45– 9.00 – ranní svačina
 • 9.00–9,45 – řízené činnosti zaměřené na tyto oblasti:biologická oblast/dítě a jeho tělo/,interpersonální oblast/dítě a ten druhý/,sociálně-kulturní oblast/dítě a společnost/,environmentální oblast/dítě a svět/,psychologická oblast/dítě a psychika : jazyk a řeč, poznávací schopnosti a funkce, myšlenkové operace, představivost a fantazie, sebepojetí, city, vůle/, volné hry dětí
 • 9.45–11.45 – pobyt venku
 • 11.45–12.00 – oběd
 • 12.00–14.00 – odpočinek, pohádka
 • 14.15–14.30 – odpolední svačina
 • 14.30–16.00 – odpolední hry do rozchodu dětí

Z důvodu bezpečnosti se na hlavní dveře budovy umístila koule a v MŠ se zamyká. Chceme tak zabránit pohybu cizích osob, o kterých nemáme přehled v budově.


UPOZORNĚNÍ RODIČŮM

Z důvodu zvýšení bezpečnosti vašich dětí byly instalované zvonky a upraveno otvírání hlavních dveří. Budeme tak mít přehled o pohybu cizích osob v budově.
Hlavní vchod otevřen: od 6,30 do 8,00 hodin, od 11,45 do 12,15 hod a od 14,30 do 16,00 hod.
Pokud budete potřebovat do budovy vstoupit v jiném čase, zazvoňte si na zvonky. Rodiče prosím, aby dodržovali režim dne v MŠ, protože častými pozdními příchody budete narušovat výchovně vzdělávací proces na třídách. Děkujeme za pochopení.